Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info):  klik hierop

Openstelling Grote Kerk zie onder, klik hierop 

Exposities zie onder, klik hierop

Concerten zie onderklik hierop

Evenement zie onder, klik hierop

 

Vrienden/Donateurs

Als Vriend van de Stichting ondersteunt u de instandhouding en het cultureel gebruik van de beide kerkgebouwen. Tevens zult U minimaal 2 maal per jaar op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen binnen de beide kerken d.m.v. een nieuwsbrief. Daarnaast ontvangt u uitnodigingen om door de stichting georganiseerde lezingen en/of concerten bij te wonen.

De stichting Vrienden van de Grote en de Lutherse kerk van Monnickendam is volgens de belastingdienst een algemeen nut beogende culturele instelling.

Algemeen nut beogende instellingen ( ANBI's) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

Aangezien de Belastingdienst de Stichting Vrienden als culturele ANBI heeft erkend betekent dit dat u indien u een schenking doet aan de Stichting Vrienden, u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen. En aangezien de Stichting vrienden een culturele ANBI is, betekent dat zelfs dat u het bedrag van de schenking met 25 % mag verhogen en dus 125 % van het bedrag mag opvoeren als gift.

Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op www.anbi.nl of wwwbelastingdienst.nl

 

Secretariaat Stichting Vrienden van de Grote en de Lutherse Kerk, De Zarken 2, 1141 BL Monnickendam

E-mail: vriend@grotekerkmonnickendam.nl

Rabobank NL85RABO 0342 8696 63

KvK nr. 37115134

ANBI Stichting Vrienden van de Grote en de Lutherse Kerk

RSIN/fiscaal nummer 814045455

 

U kunt donateur worden (minimaal € 12.50 per jaar) door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden:

 

Donateur worden

Velden met een * zijn verplicht.