Grote Kerk

BINNENKORT IN DE GROTE KERK: (meer info: zie Evenementenagenda

WIJ WENSEN U VOORSPOED, VEEL GELUK MAAR BOVENAL EEN GEZOND 2019.

 

 

Kerkelijke Gemeente

Al eeuwenlang is de Grote of Sint Nicolaaskerk in Monnickendam een plek van eredienst. Aanvankelijk werd er de rooms-katholieke eucharistie gevierd. Sinds de Reformatie in de 16de eeuw dragen de kerkdiensten een protestants karakter. Deze kerkdiensten worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de protestantse gemeente te Monnickendam gehouden. In de Grote Kerk worden niet elke zondag kerkdiensten gehouden. Voor een actueel overzicht van de kerkdiensten kunt u klikken op de navolgende link: www.kerkpleinmonnickendam.nl.

U bent uiteraard van harte welkom tijdens onze kerkdiensten in de Grote Kerk.

 

                                                                      

 

 


 

Kerkdienstenrooster  2017

Protestantse Gemeente Monnickendam                                                                            

 

Datum                     Tijd                    Plaats               Voorganger(s)                      

30 april

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

C. Koops-Verdoes (*)

Mw. M. van Gaalen

7               MEI

10.00

19.00

GrK

 

 

OK

 

M.G. Pettinga

Ds. C. Kremer-Elzinga

14 mei

10.00

19.00

 

OK

OK

 

M.G. Pettinga

Mevr. ds. H.A. Keur

21 mei

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

Mw. M. van Gaalen

M.G. Pettinga

25 mei       

10.00

 

 

 

Broek

M.G. Pettinga

28 mei

10.00

19.00

 

OK

 

 

DG

E. Baljet

Werkgroep

4               JUNI

10.00

19.00

GrK

 

 

 

E. Baljet

Geen dienst

11 juni

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

M.G. Pettinga

E. Baljet

18 juni

 

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

 

E. Baljet

M.G. Pettinga

25 juni

10.00

19.00

 

OK ?

OK

 

Ds. R. v.d. Spoel

E. Baljet

2                JULI

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

K. Spronk

A. van der Heijden (Z’dam)

9 juli

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

M.G. Pettinga

C. Koops-Verdoes

16 juli

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

M.G. Pettinga

Ds. C. Kremer-Elzinga

23 juli

10.00

19.00

GrK

 

 

 

ELK

R. Hoogenkamp

M.G. Pettinga

30 juli

10.00

19.00

GrK

 

 

 

ELK

E. Baljet

E. Baljet

AUGUSTUS

10.00

19.00

GrK

 

 

 

ELK

E. Baljet

E. Baljet

13 augustus

10.00

19.00

GrK

 

 

 

ELK

E. Baljet

E. Baljet

20 augustus

10.00

19.00

GrK

 

 

ELK

E. Baljet

L. Rasser

27 augustus

10.00

19.00

GrK

 

 

ELK

M.G. Pettinga

A. Lehne

3 SEPTEMBER

10.00

19.00

GrK

 

 

ELK

E. Baljet

A. Fox

10 september

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

E. Baljet

E. Baljet

17 september

10.00

19.00

 

 

 

 

 

DG

M.G. Pettinga

Werkgroep

24 september

10.00

19.00

GK

 

OK

 

M.G. Pettinga

E. Baljet

1     OKTOBER

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

Mw. ds. H. Keur

Ds. H. Dankers

8 oktober

10.00

19.00

 

OK

OK

 

M.G. Pettinga

Ds. C. Kremer-Elzinga

15 oktober

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

E. Baljet

Mw. ds. P. de Nooij

22 oktober

10.00

19.00

 

OK

OK

 

E. Baljet

E. Baljet

29 oktober

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

M.G. Pettinga

E. Baljet

31 oktober

?

 

 

ELK (?)

Nader in te vullen

5 NOVEMBER

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

E. Baljet

M.G. Pettinga

12 november

10.00

19.00

GrK

 

 

 

DG

Mw. M. van Gaalen

Werkgroep

19  november

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

Ds. C. Kremer-Elzinga (*)

E. Baljet

26 november

10.00

19.00

GrK

 

OK

 

E. Baljet

Ds. Koos Staat

DECEMBER

10.00

19.00

 

OK

OK

 

M.G. Pettinga

A. Fox

10 december

10.00

19.00

 

OK

OK

 

E. Baljet

Ds. C. Kremer-Elzinga

17 december

10.00

19.00

 

GrK

OK

 

 

E. Baljet

Door Melody

24 december

10.00

19.00

22.00

 

 

GrK

OK

OK

 

M.G. Pettinga

Kinderkerstnachtdienst

E. Baljet

25 december

10.00

GrK

 

 

M.G. Pettinga

31 december

 

1 januari 2018

10.00

19.00

10.00

 

 

OK

OK

OK

 

M.G. Pettinga

E. Baljet

E. Baljet

 

Uitgangspunten kerkdienstenrooster 

OCHTENDDIENSTEN

• Uitgangspunt door het jaar heen: de 1e, 3e en 5e zondag van de maand in de Grote Kerk, de 2e en 4e in de Opstandingskerk

• In de zomer (juli t/m september) alle zondagochtenddiensten in de Grote Kerk

• Vanaf de 1e zondag van Advent tot en met de laatste zondag van februari alle morgendiensten in de Opstandingskerk, met uitzondering van de Kerstmorgendienst (Grote Kerk) en de Oecumenische dienst in januari (RK Kerk)

• In geval van te lage temperatuur, kan het moderamen besluiten ook een dienst die buiten bovengenoemde periode valt, te verplaatsen van de Grote naar de Opstandingskerk

• In een kalenderjaar worden minimaal 30 ochtenddiensten in de Grote Kerk gehouden.

 

AVONDDIENSTEN

Avonddiensten in principe in de Opstandingskerk

met uitzondering van:

o Witte Donderdag

o Kinderpaaswake

o Paaswake op Stille Zaterdag

o Avonddienst rondom de rommelmarkt

o Avonddiensten in de zomervakantie

Deze alle in de Lutherse Kerk

 

o Kerstzangdienst georganiseerd door Melody

Deze in de Grote Kerk

o Veertigdagenvespers

Deze alle in de Doopsgezinde Vermaning

 

BIJZONDERHEDEN

• ZWO-dienst op 1e zondag in februari

• Bevestiging ambtsdragers 2e of 3e zondag in september       

• Oogstdienst op 1e zondag in oktober

• Geen avonddienst op: Nieuwjaarsmorgen/zondag, Pinksteren, ‘tussenzondag’ tussen Kerst en Oudjaar

• Bij voorkeur geen bijzondere avonddienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar

• Bijzondere avonddiensten volgens opgave en wensen werkgroepen en commissies

• Oecumenische diensten volgens opgave van de Raad van Kerken: in januari in de RKK, de KiK viering in de OK, in september in de GrK

• Avondmaalsdiensten ca. 10x per jaar (waarvan enkele op de avond); avondmaalsdiensten op de avond (OK) worden gepland op zondagen waarop de morgendienst in de Grote Kerk wordt gehouden

• Vrije / vakantiezondagen predikanten volgens landelijke regeling PKN (7 vakantiezondagen, 10 vrije zondagen)

 

 

 

 

Exposities

Foto's

Concerten

Foto's

Trouwlocatie

Foto's

Evenementen

Foto's

Omgeving

Meer info

Rondleiding

Meer info